BangBang Online – Phiên bản 5.0 – Tank Hồ Lô xuất hiện

Ngày đăng: 21/03/2013 | Người đăng: | Nguồn: Tổng hợp

Xem ra cậu chàng Hồ Lô chưa kịp xuất hiện chính thức thì “danh tánh” đã bị rò rỉ khắp BangBang, hãy xem cậu í đã làm điều đó như thế nào và năng lực cậu ta đến đâu ?!

BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame

Anh tài Hồ Lô trước khi xuất hiện đã bắt đầu “rải” nguyên liệu trong các gói quà tháng 3, chuẩn bị cho sự ra mắt hoành tráng của mình. Và trong phiên bản 5.0 sắp tới đây, Hồ Lô sẽ gia nhập binh đoàn Tank.

HÌNH ẢNH TÊN SKILL TÁC DỤNG
BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame Đồng Sinh Cộng Tử

Khi HP<50%, đánh Lá Hồ Lô hồi HP đồng đội xung quanh, Hiệu quả 20% giới hạn HP Hồ Lô, chỉ được dùng 1 lần/30s

BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame Giáp Hồ Lô

Tạo lá chắn cho đồng đội chịu sát thương lơn nhất (155%X năng lượng tấn công),trong 10s,tấn công vật lý và năng lượng tăng 15%

BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame Hồ Lô Thanh Mộc

Ở nơi chỉ định gọi ra Hồ Lô Thanh Mộc, mỗi 0.5s hồi HP (34%Xnăng lượng tấn công) cho đồng đội xung quanh, trong 4s

BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame

BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame

Tháng 3 này đánh dấu hàng loạt những hoạt động, giải đấu đình đám, bạn nhớ không được bỏ qua bất cứ tin tức nào đâu đấy. Theo dõi tin tức thường xuyên sẽ nhận được VIPCODE 1 triệu đồng cơ mà!

______


BangBang Online  Phiên bản 5.0  Tank Hồ Lô xuất hiện, xemgame
Kenh26.com – Nhà phát hành