[KT] Bác nào Giúp E Sửa Giùm Lỗi Chạy Sever này Ạ

Ngày đăng: 21/03/2013 | Người đăng: | Nguồn: Tổng hợp

Bác Nào Giúp e với ạ Chạy sever hoàn chỉnh rôi đến phần Gamecenter Toàn báo lỗi này Giải quyết khắc phục như thế nào … "Press any key to continue………"
[KT] Bác nào Giúp E Sửa Giùm Lỗi Chạy Sever này Ạ, xemgame


GameZone – MMORPG server development forums