Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47

Ngày đăng: 04/07/2013 | Người đăng: | Nguồn: Tổng hợp

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgame

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47: Aatrox, Akali, Dr. Mundo, Ezreal, Master Yi, Miss Fortune, Morgana, Orianna, Sona, Swain.

Danh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgameDanh sách các tướng xoay tua miễn phí tuần 47, xemgame

Giá của các tướng xoay tua miễn phí là:

  • Aatrox – 6300 IP or 975 RP
  • Akali - 3150 IP or 790 RP
  • Dr. Mundo - 1350 IP or 585 RP
  • Ezreal - 4800 IP or 880 RP
  • Master Yi - 450 IP or 260 RP
  • Miss Fortune - 4800 IP or 880 RP
  • Morgana - 1350 IP or 585 RP
  • Orianna - 4800 IP or 880 RP
  • Sona - 3150 IP or 790 RP
  • Swain - 4800 IP or 880 RP