Hoạt động Quyết Chiến Tới Cùng

Ngày đăng: 31/05/2013 | Tác giả: Administrator | Nguồn: Tổng hợp

Hoạt động Quyết Chiến Tới Cùng

Hoạt động Quyết Chiến Tới Cùng, xemgame

Chư vị anh hùng thân mến!

Nhận Được sự ủng hộ nhiệt tình của chư vị anh hùng trong suốt thời gian qua. Chân Long Sứ Giả xin gửi tới chư vị anh hùng hoạt động Quyết Chiến Tới Cùng

Thời gian: Từ 31/05 tới 02/06

Quy tắc:

Người chơi vào phòng Hỏi Đáp bấm để chọn đối thủ. Sau khi chọn được đối thủ sẽ  bắt đầu luân lưu hỏi đáp.

Mỗi câu hỏi có 15 giây trả lời, trả lời đúng nhận 10 Điểm

Không hạn chế số lần tham gia trong ngày. Thưởng thắng lợi mỗi ngày có thể lên đến 100 Vạn Bạc và 1000 Danh Vọng.

Người chơi cấp 30 trở lên có thể tham gia

Phần thưởng mỗi lần thi đấu thắng lợi là 10 vạn bạc  và 100 Danh Vọng

Thưởng tích điểm:

Thưởng tích điểm sẽ được phát sau khi hoạt động kết thúc

Tích điểm bằng nhau sẽ được tính theo thời gian trước sau để xếp hạng

Hạng

Bạc

Danh Vọng

1

10000000

10000

2

8000000

8000

3

6000000

6000

4

5000000

5000

5

4950000

4950

6

4900000

4900

7

4850000

4850

8

4800000

4800

9

4750000

4750

10

4700000

4700

11

4650000

4650

12

4600000

4600

13

4550000

4550

14

4500000

4500

15

4450000

4450

16

4400000

4400

17

4350000

4350

18

4300000

4300

19

4250000

4250

20

4200000

4200

21

4150000

4150

22

4100000

4100

23

4050000

4050

24

4000000

4000

25

3950000

3950

26

3900000

3900

27

3850000

3850

28

3800000

3800

29

3750000

3750

30

3700000

3700

31

3650000

3650

32

3600000

3600

33

3550000

3550

34

3500000

3500

35

3450000

3450

36

3400000

3400

37

3350000

3350

38

3300000

3300

39

3250000

3250

40

3200000

3200

41

3150000

3150

42

3100000

3100

43

3050000

3050

44

3000000

3000

45

2950000

2950

46

2900000

2900

47

2850000

2850

48

2800000

2800

49

2750000

2750

50

2700000

2700

51~100

2500000

2500

101~200

2000000

2000

Trên 200

1500000

1500

Chúc chư vị anh hùng có những giây phút vui vẻ

Chân Long Sứ Giả

Hoạt động Quyết Chiến Tới Cùng, xemgame
Chân Long Giáng Thế – Tin tức