[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU)

Bước đầu tiên,hãy truy cập vào địa chỉ https://id.gosu.vn/để tiến hành thao tác.

I/ Đăng ký mật khẩu game

( mật khẩu này được sử dụng để đăng nhập vào các game client của GOSU)Click để xem
1/Tại giao diện chính,hãy điền đầy đủ thông tin cần thiết để đăng nhập vào tài khoản ( gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập )
[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

2/Sau khi đăng nhập thành công,bạn sẽ được chuyển tới trang quản lý tài khoản,tại đây,phía bên phải sẽ có một số tùy chọn,nhấn lựa chọn "Mật khẩu game" như trong hình.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

3/Các bạn cần điền đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện thao tác đăng ký mật khẩu game.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

Tên đăng nhập : tên tài khoản GOSU
Mật khẩu : mật khẩu game muốn đăng ký
Nhập lại mật khẩu : gõ lại một lần nữa mật khẩu game để xác nhận
Mã bảo vệ : gõ các ký tự ở hình phía dưới vào.

Sau khi điền đầy đủ,thì lựa chọn "Đăng ký" (nút màu xanh) để thực hiện thao tác.

II/Quên mật khẩu game


Click để xem
1/Tại giao diện chính,hãy điền đầy đủ thông tin cần thiết để đăng nhập vào tài khoản ( gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập )
[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

2/Sau khi đăng nhập thành công,bạn sẽ được chuyển tới trang quản lý tài khoản,tại đây,phía bên phải sẽ có một số tùy chọn,nhấn lựa chọn "Mật khẩu game" như trong hình.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

3/Lựa chọn "Quên mật khẩu"

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

4/Các bạn cần điền đầy đủ thông tin cần thiết để lấy lại mật khẩu game.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

Tài khoản đăng nhập : tên tài khoản bạn muốn lấy lại mật khẩu
Email của bạn : Email đã sử dụng để đăng ký tài khoản
Mã bảo vệ : Gõ các ký tự ở hình bên dưới vào.
Sau khi điền đầy đủ,thì lựa chọn "Gửi yêu cầu" để thực hiện thao tác.

5/Truy cập vào hộp thư điện tử (Email) của tài khoản (GOSU) để nhận mật khẩu mới.

I/ Đổi mật khẩu GOSU


Click để xem
1/Tại giao diện chính,hãy điền đầy đủ thông tin cần thiết để đăng nhập vào tài khoản ( gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập )

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

2/Sau khi đăng nhập thành công,bạn sẽ được chuyển tới trang quản lý tài khoản,tại đây,phía bên phải sẽ có một số tùy chọn,nhấn lựa chọn "Đổi mật khẩu" như trong hình.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

3/Các bạn cần điền đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện thao tác thay đổi mật khẩu.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

Mật khẩu cũ : Mật khẩu hiện thời bạn đang sử dụng
Mật khẩu mới : Mật khẩu mới mà bạn muốn thay đổi
Xác nhận lại mật khẩu : Gõ lại một lần mật khẩu mới để xác nhận.
Mã bảo vệ : Gõ các ký tự ở hình bên dưới vào
Sau khi điền đầy đủ,thì lựa chọn "Đổi mật khẩu" (nút màu xanh) để thực hiện thao tác.


II/ Quên mật khẩu GOSU


Click để xem
1/ Tại giao diện http://id.gosu.vn lựa chọn "Quên mật khẩu" ( hình dưới )


[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

2/Các bạn cần điền đầy đủ thông tin cần thiết để lấy lại mật khẩu.

[Hướng dẫn] Cách đăng ký,thay đổi,lấy lại mật khẩu tài khoản game (GOSU), xemgame

Tài khoản đăng nhập : tên tài khoản bạn muốn lấy lại mật khẩu
Email của bạn : Email đã sử dụng để đăng ký tài khoản
Mã bảo vệ : Gõ các ký tự ở hình bên dưới vào.
Sau khi điền đầy đủ,thì lựa chọn "Gửi yêu cầu" để thực hiện thao tác.

3/Truy cập vào hộp thư điện tử (Email) của tài khoản (GOSU) để nhận mật khẩu mới.


Diễn đàn GOSU – Thảo Luận Chung