[LoL] Hé lộ tướng mới: Phát hiện vi phạm quy đị…

Ngày đăng: 19/04/2013 | Người đăng: | Nguồn: Tổng hợp

Những trang tiếp theo của bản báo cáo về thí nghiệm chiến binh vô định hình của Zaun đã được mang tới với các Anh Hùng.

[LoL] Hé lộ tướng mới: Phát hiện vi phạm quy đị..., xemgame


[LoL] Hé lộ tướng mới: Phát hiện vi phạm quy đị..., xemgame


Nguồn: lienminh.garena.vn
Tin tức E-sport – Tin tức